fbpx

Politica de confidentialitate pentru site-ul DentalMed

Singura clinica dentara Furnizor al Casei Regale a Romaniei. Din anul 2013, cu mandrie.

Introducere

Vă mulțumim că sunteți interesat de/utilizați serviciile și produsele Societății noastre.

Cu ocazia vizitării site-ului nostru (i.e. https://www.dental-med.ro/), a interacționării cu noi și a utilizării serviciilor și produselor noastre, colectăm și prelucrăm date ale dumneavoastră cu caracter personal.

Prezenta politică are scopul de a vă informa, în special, cu privire la: (1) categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, (2) scopurile pentru care le prelucrăm și temeiurile de prelucrare aferente, (3) perioada de stocare a acestor date, (4) destinatarii datelor cu caracter personal, (5) drepturile dumneavoastră și (6) politica noastră privind cookie-urile.

Conţinutul acestei Politici de Informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora.

Identitatea operatorului

Datele dumnevoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către DentalMed Clinica Stomatologica S.R.L., cu sediul în Calea 13 Septembrie Nr. 102, Bl. 48A, parter, Sector 5, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/8444/2013, C.U.I. 31964200.

 

Date de contact

Adresă poștală: Calea 13 Septembrie Nr. 102, Bl. 48A, parter, Sector 5
Adresă de e-mail: dataprotection@dental-med.ro

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor : 0372 330 300

Pentru o modalitate mai facilă de contactare, puteți utiliza formularul de contact.

 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm și sursa acestora

În scopurile și temeiurile arătate mai jos, colectăm și prelucrăm de la dumneavoastră următoarele categorii de date cu caracter personal, în măsura în care ne furnizați aceste tipuri de date cu caracter personal:

Tipul de date colectate Exemple de date prelucrate

Date medicale

(date cu caracter personal sensibile)

boli anterioare, analize și medicamente administrate în trecut, tratament administat; medicul accesat, recomandări medicale, date despre istoricul medical al familiei dumneavoastra, date biometrice

 

Date de identificare nume, prenume, adresa de domiciliu, data nașterii
Date de contact adresă de corespondență, adresă de email, număr de telefon
Date financiare contul bancar, denumirea băncii, numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar, data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar
Date de achiziție istoricul achiziţiilor, serviciile și produsele achiziționate de la noi, modul de interacțiune cu dumneavoastră
Date tehnice adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, geolocația, paginile de pe site-ul nostru pe care le vizitați, timpul petrecut pe aceste pagini și alte statistici
Date de utilizator numele utilizator, parola, data și ora de autentificare, activitatea online
Opinii și viziuni opinii şi viziuni transmise sau postate despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice

După cum reiese din lista de mai sus, este posibil să ne furnizați informații cu privire la alte persoane, de exemplu, istoricul medical al rudelor dumneavoastră. Atunci când acestea se referă la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda şi lor protecţia necesară. Cu toate acestea, vom respecta obligația de păstrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră și nu vom informa aceste persoane despre această procesare pentru a respecta obligația noastră de secret profesional (inclusiv medical) față de dumneavoastră.

De asemenea, menționăm că nu aveți nicio obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele necesare, nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

 

Modalități prin care colectăm date cu caracter personal de la dumneavoastră

În principiu, colectăm date cu caracter personal direct de la dumneavoastră, prin completarea de formulare online sau prin comunicarea cu noi prin poștă, telefon, e-mail sau în persoană.

De asemenea, colectăm date cu caracter personal prin mijloce automatizate, în urma utilizării de către dumneavoastră a site-ului nostru, incusiv prin servicii de tip analytics, în special în cazul în care aveți un cont de utilizator și îl utilizați.

În plus, putem colecta date cu caracter personal din surse terțe (cum ar fi furnizori de servicii de tip analytics) incluzând, dar fără a se limita la surse publice (cum ar fi registrul comerțului, portalul instanțelor judecătorești), după caz.

 

Scopul prelucrării și baza legală

Prelucrăm datele dumnevoastră cu caracter personal numai în măsura în care aceasta este necesară potrivit scopurilor prezentate în tabelul de mai jos.

Prin prelucrare, se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Scopul Categoria de date Baza legală
În scopuri legate de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau a unui tratament medical categorii speciale de date: date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea necesară pentru executarea obligațiilor noastre din contractul încheiat cu dumneavoastră și în temeiul art. 9 alin. (2) lit. h) din GDPR – respectiv pentru stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau a unui tratament medical.
În situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare speciale de date: date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea necesară pentru protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice).
Prezentarea serviciilor și produselor noastre (e.g. marketing direct) date de identificare
date de contact
date de achiziție
necesară în faza precontractuală, în cazul în care ne solicitați o prezentare a serviciilor și produselor noastre;
necesară pentru interesele noastre legitime de a ne promova serviciile și produsele noastre.
Statistică și cercetare științifică raportare DSP conform Ordinul nr. 1255/2016 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea și raportarea informațiilor privind expunerea medicală a populației la radiații ionizante necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului
Prezentarea unei oferte (i.e. de preț) date de identificare
date de contact
date de achiziție
necesară în faza precontractuală în cazul în care ne solicitați o ofertă (e.g. de preț).
În scopul furnizării/livrării serviciilor/produselor noastre și, în general, în scopul executării contractului datele incluse în facturi (e.g. numele clienților, date de identificare/ contact, serviciile prestate, contul bancar, semnătura) necesară pentru executarea obligațiilor noastre din contractul încheiat cu dumneavoastră;
necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (e.g. privitor la conținutul unei facturi);
necesară pentru interesele noastre legitime de a urmări și obține executarea contraprestației pentru serviciile/produsele noastre.
În scopul accesării de servicii financiar-bancare (plata cu O.P. / cu cardul / în rate) nume, date de identificare/ contact, serviciile prestate, contul bancar, semnătura necesară pentru executarea obligațiilor noastre din contractul încheiat cu dumneavoastră;
necesară pentru interesele noastre legitime de a urmări și obține executarea contraprestației pentru serviciile/produsele noastre.
În scopul gestionării și menținerii relației noastre cu dumneavoastră (e.g. prin intermediul unui CRM) date de identificare
date de contact
date de achiziție
necesară pentru executarea obligațiilor noastre din contractul încheiat cu dumneavoastră;
necesară exceucutării unei obligații legale (e.g. de raportare);
necesară pentru interesele noastre legitime de a gestiona și menține relația cu dumneavoastră.
În scopul administrării și protejării site-ului nostru date tehnice
date de utilizator
necesară pentru îndeplinirea unei obligații;
necesară pentru interesele noastre legitime de a administra site-ul și a preveni/remedia breșele de securitate.
În scopul analizării datelor de acces ale vizitatorilor pentru îmbunătățirea site-ului nostru și a experienței de utilizare a vizitatorilor date tehnice
date de utilizator
necesară pentru interesele noastre legitime de a îmbunătăți site-ul și experiența de utilizare a vizitatorilor.
În scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legale necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune.

 

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Ca regulă general, vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni și 100 ani, în cazul documentelor medicale.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cât timp sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, după care pot fi anonimizate în scop de cercetare sau statistică.

Mai jos, vom prezenta, cu titlu exemplificativ, modalitatea prin care determinăm, pentru anumite cazuri specifice, durata de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul prezentării serviciilor și produselor noastre vor fi reținute până la momentul manifestării de voință din partea dumneavoastră de a nu mai primi prezentări ale serviciilor și produselor noastre, dacă nu sunt necesare pentru un alt scop.

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul prezentării unei oferte de preț vor fi reținute un termen rezonabil în vederea posibilității încheierii unui contract.

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul furnizării/livrării serviciilor/produselor noastre și, în general, în scopul executării contractului, vor fi reținute pe parcursul executării contractului și ulterior o perioadă rezonabilă de timp și, în orice caz, pe perioadele prevăzute de lege.

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul gestionării și menținerii relației noastre cu dumneavoastră vor fi reținute pe perioadă nedeterminată, până la exercitarea dreptului dumneavoastră de a fi uitat, în măsura în care nu se mai justifică prelucrarea lor în temeiul legii, a unui contract sau a interesului nostru legitim.

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul administrării și protejării site-ului nostru vor fi reținute pentru o perioadă rezonabilă de timp.

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul analizării datelor de acces ale vizitatorilor pentru îmbunătățirea site-ului nostru și a experienței de utilizare a vizitatorilor vor fi reținute pentru o perioadă rezonabilă de timp.

Destinatarii datelor cu caracter personal

În pofida faptului că nu este posibil să vă oferim, la acest moment, informații precise cu privire la identitatea exactă a tuturor destinatarilor posibili ai datelor dumneavoastră, deoarece nu i-am stabilit în prealabil pentru fiecare persoană vizată în parte, încercăm, în cele ce urmează, să menționăm categoriile de persoane terțe cărora le transmitem datele dumnevoastră cu caracter personal :

 1. Colaboratori care oferă servicii și produse conexe sau adiționale serviciilor și produselor noastre (e.g. cabinete de tehnică dentară, cabinete medicale, firme de contabilitate);
 2. Medicii colaboratori și alți furnizori de servicii medicale (fiecare dintre aceştia fiind obligaţi prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidenţialitatea datelor dumneavoastră);
 3. Consultanți cu care am încheiat un contract (e.g. avocați, contabili, aceștia fiind obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră);
 4. Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite, în diverse domenii (de exemplu, servicii de plată, servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.), cu privire la care vom include clauze în temeiul cărora aceștia să fie obligați să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile;
 5. Alte companii din grup;
 6. Autorități publice din orice domeniu, din România sau din străinătate (în special autorități publice în domeniul sănătății din România: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și altele) – la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă;
 7. Asigurători din România sau din alte state – în legătură cu serviciile de care ați beneficiat în clinicile noastre;
 8. Furnizori de servicii de web hosting care asigură găzduirea site-ului nostru;
 9. Furnizori de servicii IT care asigură mentenanța și dezvoltarea site-ului nostru;
 10. Furnizori de servicii de tip analytics (e.g. Google Analytics);
 11. Furnizori de servicii de marketing pe seama noastră.

În toate cazurile, solicităm destinatarilor datelor dumneavoastră să le prelucreze în conformitate cu legea și pentru scopuri compatibile cu scopurile pentru care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în prealabil.

Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

La acest moment, nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

În cazul în care va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa, în prealabil, cu privire la aceasta.

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Pentru protejarea persoanelor ale căror date le prelucrăm de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

 1. Adoptarea și revizuirea de politici și practici dedicate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate;
 2. Utilizarea de clauze contractuale specifice cu colaboratorii și partenerii noștri, astfel încât să asigurăm un grad optim de confidențialitate și conformitate cu legea în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
 3. Limitarea datelor, în sensul minimizării și prelucrării datelor necesare, adecvate și relevante pentru scopurile prelucrărilor;
 4. Asigurarea exactității datelor dumneavoastră, prin completarea, actualizarea acestora, atunci când este necesar;
 5. Restrângerea accesului la date, în sensul : (i) restrângerii ariei de persoane care au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal (cum ar fi angajații sau colaboratorii noștri) și (ii) includerii de mecanisme contractuale care să asigure răspunderea acestora în cazul în care nu respectă o serie de obligații de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal;
 6. Instruirea constantă a personalului în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
 7. Implementarea de măsuri tehnice specifice, cum ar fi dubla autentificare;
 8. Realizarea de back-up-uri periodice, pe care le păstrăm securizat pentru perioade optime;
 9. Implementarea de sisteme de detectare/prevenire atacuri;
 10. Anonimizarea/pseudonimizarea datelor, atunci când acest lucru este posibil și adecvat, nemaipermițându-se identificarea persoanelor la care acestea se referă.

În situația puțin probabilă a unei breșe de securitate întâmpinate în pofida măsurilor noastre rezonabile de securitate, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate și a autorității de supraveghere competente, după caz.

Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, garantate de legislație:

 1. Dreptul de acces la date, adică dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective.
 2. Dreptul la rectificarea datelor, adică dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
 3. Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), adică dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în anumite cazuri (cum ar fi : datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile în care sunt colectate sau sunt prelucrate, persoanele vizate și-au retras consimțământul pentru prelucrare și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, persoanele vizate se opun prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc și nu există interese legitime care să prevaleze sau persoana vizată se opune prelucrării datelor cu scop de marketing direct, prelucrarea datelor este ilegală).
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării, adică dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în anumite cazuri (cum ar fi: persoana vizată contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor etc.).
 5. Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat precum şi dreptul de a transmite aceste date altui operator, ambele în anumite cazuri.
 6. Dreptul la opoziţie, adică dreptul de vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflațĭ, prelucrării în temeiul: (a) îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public, (b) îndeprinirii unei sarcini care rezultă din exercitarea autorității publice sau (c) în scopul intereselor legitime urmărite de operator.
 7. Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat, adică dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu respectarea anumitor condiții.
 8. Dreptul de a fi informat cu privire la încălcarea securității. În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare, în anumite condiții.
 9. Dreptul de a vă retrage consimțământul privind prelucrarea, în cazul în care temeiul prelucrării este consimțământul dumneavoastră acordat în prealabil.
 10. De asemenea, orice persoană care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul GDPR au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta GDPR are: (i) fie dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, (ii) fie de a recurge la instanța de judecată.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această  Politică de Informare  sau  despre  oricare  alte  aspecte  ale  prelucrării  datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din Secţiunea 3 de mai sus (Date de contact).

Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile legale.

 

Modificări ale prezentei Politici de Informare

Prezenta Politică de Informare poate fi actualizată/modificată la diferite intervale de timp, iar aceste modificări vă vor fi aduse la cunoștință în mod corespunzător.

 

 

SITE-UL NOSTRU FOLOSEȘTE COOKIES

Ce este un cookie?

Cookies desemnează fișierele stocate pe calculatorul, telefonul sau tableta dumneavoastră de către web browser (e.g. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome etc.) la solicitarea unui website (e.g. www.google.ro etc.). Aceste fișiere conțin numere și cifre și sunt folosite pentru stocarea unei anumite informații în legătură cu activitatea dumneavoastră pe un anumit website.

Ce riscuri presupune un cookie?

Un modul cookie nu este un program de calculator și nu poate fi utilizat pentru a circula viruși. De aceea, un cookie nu este periculos. Cu toate acestea, cookie-urile pot fi, totuși, utilizate pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

Pentru că, prin intermediul lor, se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întampla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (e.g. o rețea WiFi nesecurizată).

Cum se poate controla un cookie?

Aceste cookies sunt stocate pentru o perioadă determinată de website-ul la solicitarea căruia sunt salvate și pot fi șterse fie de către dumneavoastră, fie de către website-ul care a solicitat salvarea lor (doar în cazul în care se revizitează acest website) și, în orice caz, ele sunt șterse automat când expiră perioada lor de valabilitate.

Puteți controla și/sau șterge cookies după cum doriți. Puteți șterge toate modulele cookie care sunt deja pe computerul dumneavoastră și puteți seta cele mai multe browsere pentru a împiedica plasarea acestora. Dacă faceți acest lucru, este posibil să fiți nevoit să reglați manual unele setări de fiecare dată când vizitați un site, iar unele servicii ar putea să nu funcționeze. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc, de regulă, în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.

Ce tipuri de cookie există?

Cookies sunt de două mari tipuri: de sesiune și persistente.

Cookies de sesiune sunt stocate temporar de web browser-ul dumneavoastră pentru ca acesta să le memoreze până când închideți fereastra web browser-ului.

Cookies persistente sunt stocate pentru o perioadă mai mare de web browser-ul dumneavoastră, chiar și după ce închideți fereastra web browser-ului. Acest tip de cookies pot fi salvate și de către alte website-uri decât cel pe care îl vizitați (cookies plasate de terți sau third party cookies) și pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele dumneavoastră, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă.

Pentru mai multe informații pe acest subiect, vă invităm să cercetați pagina dedicată de pe website-ul Comisiei Europene (http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm).

Ce fel de cookie-uri utilizează site-ul nostru?

Site-ul nostru utilizează cookies (atât de sesiune, cât și persistente) în special pentru următoarele scopuri :

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 1. Identificare a utilizatorilor autentificați. Astfel, de fiecare dată când vă autentificați, un cookie de sesiune sau persistent, după caz, cu un cod unic este salvat pe web browser-ul dumneavoastră. Dacă în termenul de valabilitate al cookie-ului persistent pentru autentificare, accesați site-ul nostru de pe același calculator, telefonul sau tabletă și același web browser, nu va trebui să vă autentificați din nou. Dacă potrivit setărilor web browserului dumneavoastră nu putem salva cel puțin cookies de sesiune, nu vă veți putea autentifica;
 2. Cookie-uri de performanță a site-ului. Acest tip de cookie reține preferintele utilizatorului pe acest site, astfel încat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului ;
 3. Cookie-uri de analiză a vizitatorilor. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza și cât de des o fac. Atâta timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. În cazul în care sunteți înregistrat pe site, putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității și prevederilor din Politica de Informare, precum și prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal ;
 4. Cookie-uri pentru publicitate. Aceste cookie-uri ne permit să aflăm daca ați vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și cât timp a trecut de cand ați văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim și pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri aparținând unei terțe părți, penrtu o mai bună targetare a publicității. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informații despre conținutul vizualizat, nu despre utilizatori.

Cum puteți beneficia de o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies?

Marea majoritate a celor mai vizitate și mari site-uri folosesc cookie-uri, prin urmare acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate, printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Mai jos, vă prezentăm câteva sfaturi care vă pot ajuta să navigați cu ajutorul cookie-urilor într-o manieră sigură:

 1. Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile ;
 2. În cazul în care împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul ;
 3. Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware ;
 4. Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat, astfel încât să nu se permită exploatarea punctelor slabe ale versiunilor vechi ale browserelor ;
 5. Asigurați-vă că vă conectați la rețele sigure.

 

Cum puteți accepta sau refuza cookie-urile de pe acest site?

Puteți accepta sau refuza cu ușurință cookie-urile de pe acest site, alegând unul dintre următoarele link-uri: Accept cookies / Refuz cookies.

[Atragem atenția asupra faptului că o astfel de secțiune/opțiune se impune numai dacă utilizați module cookie care necesită consimțământ informat. Spre exemplu, nu necesită consimțământ următoarele tipuri de cookie-uri:

(i) de autentificare,

(ii) de securitate (e.g. folosite pentru a detecta abuzurile de autentificare),

(iii) pentru conținut multimedia (e.g. folosite pentru a stoca date tehnice cu privire la derularea unui conținut video sau audio),

(iv) de customizare a interfeței de utilizare (e.g. folosite pentru alegerea limbii sau a altor preferințe ale interfeței),

(v) cookie-uri terțe pentru autentificarea membrilor prin rețele sociale].